Pillow packaging machine for shisha hookah charcoal pack

The shisha charcoal packing machine, actually pillow packaging machine, is a specialized packaging machine for hookah charcoal products.